Sies klimop

Ofte Ascensionis Domini ofte Hemelvaartsdag. In onze contreien dus beter gekend als Sies klimop.
De kinderen hebben samen met mij tot 08:55 in bed gelegen. Hoe flink. Toen Elle mij vroeg waarom er geen school was vertelde ik haar dat het vandaag dus OLH hemelvaartsdag is en dat dat een feestdag is. Ah zei ze, een feestdag voor mij. Maar neen, was mijn repliek, vandaag vieren we dat Jezus na zijn kruisiging en verrijzenis naar de hemel is gestegen. Nu ja zei ik ook nog, de christenen vieren dat en iedereen in België met uitzondering van diegene die moeten werken, moeten dan niet werken.
Ik kreeg van de kinderen zelfs de gelegenheid om mij te douchen. De smurfen waren net op televisie en ik maakte hier gretig gebruik van.

[tags]sies klimop, hemelvaartsdag,kids[/tags]

Advertisement