Proper ondergoed

De dochter Elle had vandaag een briefje mee van op school :

Betreft : medisch onderzoek voor de driejarige kleuters

Beste ouders

In het kader van het preventief gezondheidsonderzoek zijn uw kleuters (geboortejaar 2003) aan de beurt voor een uitgebreid medisch onderzoek door de diensten van het Medisch Schooltoezicht te Eeklo. Dit onderzoek gebeurt op school.

Op donderdagmiddag 31 mei 2007 worden de driejarige kleuters onderzocht. De kleuters komen op het gewone uur naar school.

Mogen we vragen dat u ervoor zorgt dat uw kind die dag fris en met vers ondergoed naar school komt?

Met dank voor de medewerking.
De directie

Hmm, net alsof dat anders niet het geval is. Of er moeten toch ouders bij zitten die het niet te nauw nemen met de hygiëne van hen kinderen.

[tags]kids, medisch onderzoek, fris, gewassen, vers ondergoed, hygiëne[/Tags]

4 thoughts on “Proper ondergoed”

Wat denk je?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: