Schrijfdans

In het schoolmapje van dochter Elle zat er een briefje waarin staat :

Beste ouders,

De eerste weekjes van het schooljaar zijn reeds achter de rug en in de tweede- en derde kleuterklassen zijn we ondertussen ook gestart met “schrijfdans”. Dit is een methode om kleuters en jonge kinderen op een spontane en speelse manier voor te bereiden op het schrijven.

De schrijfdans gaat telkens door op woensdag. Is het mogelijk om je kleuter dan gemakkelijke kledij aan te trekken.
Bij schrijfdans ligt het accent volledig op het ontwikkelen van de schrijfbeweging, niet op de vorm.

Meer info over schrijfdans vind je hier, of kan je hieronder verder lezen.

Schrijfdans is een methode die gebaseerd is op grafologische en schrijfpedagogische principes. De Nederlandse auteur, Ragnild Oussoren Voogs, grafologe en schrijfpedagoge heeft zich laten inspireren door de ideeën van Heerman en Haenen van der Hout en heeft na negen jaar praktisch werk en drie jaar experimenteren met kinderen in diverse scholen te Stockholm (waar ze tussen 1986 en 1994 woonde) een eigen bewegingsmethodiek ontwikkeld.

De doelstelling van schrijfdans is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen een “vlot, vloeiend en veerkrachtig” handschrift voor te bereiden diir het combineren van grofmotorische- en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier.
Schrijfdans is een bewegingsmethodiek. Ze gaat uit van een totale beleving, waardoor de kleuters de bewegingen en vormen op verschillende manieren kunnen ervaren in de gymzaal, op de speelplaats, op grote en kleine schrijfvlakken.
Met muziek leert de kleuter de samenhang voelen tussen lichamelijke en schriftelijke uitdrukkingsbewegingen (later ritme en handschrift). Zo proberen we een evenwicht te benaderen in de oor-, oog- en handcoördinatie. De kleuter blijft daarbij in zijn eigen speelwereld. De muziek is hier de motor die het schrijfproces op gang brengt. Maat en melodie geven gevoel voor structuur en soepelheid en vormen hier de samenhang tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier.
De bewegingen starten altijd eerst grofmotorisch in de lucht, met of zonder materiaal.. Tegenstellingen worden aan de lijve ondervonden: Spanning-ontspanning/ hoog-laag/recht-rond/hard-zacht/naar binnen-naar buiten/van groot naar klein/..
De bewegingen worden als het ware in de hersens geslepen of in het geheugen geprent.
Daarna gaan deze bewegingen als vanzelf over naar horizontaal op een krijtbord of verticaal op grote borden en ontstaan er tekeningen. Het wordt pas echt leuk voor de kleuters als we het materiaal voldoende afwisselen (met krijt, verf, water en spons, wasco,… op een bord, op behangpapier, in het zand, op de vloer van de speelplaats,..)
De bewegingen in de ruimte en op papier worden ook vaak symmetrisch uitgevoerd met beide handen zodat beide hersenhelften ontwikkeld worden.
Schrijfdans beoogt hiermee ook een verbetering van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie gedurende de schooldag en het uitblijven van frustraties en krampachtigheid bij het uiteindelijk schrijfproces.

Bij schrijfdans ligt het accent volledig op het ontwikkelen van de schrijfbeweging, niet op de vorm.

De kleuters doen mee op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Niemand doet iets fout, iedereen kan meedoen en elk kind beleeft de schrijfdans op zijn eigen manier.

[tags]schrijfdans, kleuters, schrijven[/tags]

160000

Zoveel keer is de krant ‘de morgen‘ dit weekend van de hand gegaan. Dit is het dubbel van wat er op andere zaterdagen over de toonbank schuift.
De reden is jullie wel bekend natuurlijk, in ruil voor de aankoopprijs van de krant kreeg je de nieuwe cd ‘shine’ van Sarah Bettens er gratis bovenop.

En ja, ik was één van de aankopers.

[tags]de morgen, sarah bettens, cd[/tags]