Koppig zijn

Net zoals een paar klanten besloot ik om ook eens koppig te zijn. Gelijk die klanten de openstaande facturen niet betalen ging ik eens de daarop verschuldigde BTW voor een tijdje achter houden.
Al snel kreeg ik een schrijven dat mijn achterstallige BTW overgeheveld zou worden naar een ‘derden rekening’. Who cares dacht ik. Maar nog veel sneller bleek dat er daar 480 euro kosten voor aangerekend werden. I care, dacht ik toen. Maar omdat het nu naar een derde rekening overgeheveld was, dacht ik, het zal dus nog wel even kunnen wachten. Ik zou dus wachten tot die klanten, na de telefoontjes die ik reeds deed en daarbij de belofte kreeg dat het de volgende dag zou betaald worden, werkelijk betalen vooraleer ik de BTW vereffen. Ja amai, opeens krijg je een Deurwaarder aan je deur met een dwangbevel. Resultaat: het openstaande BTW bedrag is ondertussen verhoogd met net geen duizend (1000!) euro en dient onmiddellijk betaald te worden of straffe van een openbare verkoop. ‘Slik’. Betaling dus gedaan en betalingsbewijs gefaxt naar de bevoegde instantie.

Dus beste klanten, vandaag vertrekt er hier ten huize een laatste aangetekende aanmaning. Indien geen betaling voor het eind van de maand Mei, zie ik mij genoodzaakt een deurwaarder aan te stellen.

Ik heb indertijd trouwens een leuk excel-programmatje geschreven hetwelk exact de kosten op het openstaande factuurbedrag berekent vanaf de factuurdatum.

[tags]none[/tags]

Advertisement