Arbeidsreglement anno 1873

Toen er nog geen vakbonden waren kregen de werklieden een arbeidsovereenkomst als onderstaande:

1. Vanaf heden dient het personeel van 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds aanwezig te zijn. Het morgengebed wordt elke morgen gezegd in het hoofdbureau.
2. De oudste bediende is verantwoordelijk voor de properheid van de werkplaatsen. De jongere bedienden zullen zich 40 minuten voor het morgengebed bij hem aanmelden en tevens tot zijn beschikking zijn op het einde van de werkdag.
3. Het spreken tijdens de werkuren is verboden. De bediende die sigaren rookt, alcoholhoudende dranken gebruikt, geregeld biljartzalen of politieke middens bezoekt wordt beschouwd als zijnde verdacht in deugd, eerlijkheid en nauwkeurigheid.
4. Het nuttigen van maaltijden is toegelaten tussen 11.30u en 12.00u, dit echter zonder het werk te onderbreken.
5. Elk personeelslid dient zijn gezondheid in acht te nemen. De maandwedde zal niet uitbetaald worden in geval van ziekte. Aan elkeen wordt aangeraden een belangrijk gedeelte van zijn verdienste te sparen ten einde in geval van werkonbekwaamheid op hoge ouderdom niet ten laste te vallen van de gemeenschap.
6. Tot besluit vestigen wij uw aandacht op de mildheid van deze nieuwe schikkingen. We hopen dat de prestaties hierdoor aanzienlijk zullen verhogen.

Ik verkreeg dit uittreksel uit het arbeidsreglement via een trouwe lezeres dezes blog. Waarvoor dank.

[tags]vakbond, arbeidsreglement,1873[/tags]

Advertisement