Hoe programmeurs in spé straf schrijven

Juf: “Ewel voor straf moogt ge 500 regels ‘Ik zal niet met papieren vliegtuigjes in de klas gooien’ op het bord schrijven.”

[tags]comic[/tags]

Advertisement