Vissenhemel

Deze morgen merkten we op dat één van de visjes het hiernamaals boven het heden verkozen had. ‘Blob’, het visje van Zoon lag te drijven aan de wateroppervlakte. We hebben het samen in de tuin begraven. Natuurlijk werd er mij, door de 2 kinderen veel vragen gesteld over leven en dood. Het visje gaat naar de vissenhemel was de slotconclusie en iedereen was tevreden. Dochter stelde nog dat we dan maar gewoon een nieuw visje moesten gaan kopen waarop ik haar duidelijk maakte dat door iets anders te kopen, het vorige niet vervangen wordt. Dus een ander visje werd er niet gekocht.

[tags]vis, hiernamaals[/tags]

Advertisement