Toetertest

Dochter Elle zit in het 3de kleuterklasje en om te kijken of de kinderen rijp genoeg zijn om de overstap naar het 1ste studiejaar over te gaan krijgen ze testen. Die testen worden de toetertesten genoemd.

De juf van Elle had me gevraagd om eens tot bij haar te gaan om dochter haar testen te bespreken.

Toen ik zag waar die kleuters al mee bezig zijn keek ik toch even op.
Elle’s testen waren goed, zeer goed zelfs op audiovisueel gebied (herkenning, luisteren en dan optekenen), maar haar testen zijn een stuk minder als het op de eigenlijke logica aankomt. Ze heeft het nu nog moeilijk met begrippen als ‘meer, minder, de meeste, de minste,…’ .
Dit zou te wijten zijn aan de rijpheid. Elle verjaart behoorlijk laat op het jaar wat er voor zorgt dat ze één van de jongsten in de klas is.

Op basis van die testen blijkt ze dus nog niet klaar te zijn voor de overgang. Maar er volgen nog testen, in Mei, en volgens de juf was ze sinds de afname van de eerste testen al veel vooruit gegaan.

Als ouder heb je natuurlijk zelf het beslissingsrecht om te zeggen dat de kleuter dan toch naar het 1ste leerjaar mag. Dat kunnen ze niet weigeren. In de hogere school kunnen ze dat wel weigeren (wie herinnert er zich niet een A – B of C attest).
Maar ze stellen wel voor, dat indien een kind niet klaar blijkt te zijn, om ze dan toch nog een jaartje in de kleutertjes te laten doen.