Schakelklas

Na de laatste testen, de kontrabas testen, van dochter in het 3de kleuterklasje blijkt dat ze nog niet volledig rijp is voor het eerste leerjaar.
Nochtans heeft ze sinds de toetertesten een enorme sprong voorwaarts gemaakt, maar volgens de juf is het net niet voldoende om niet gefrustreerd te geraken in het eerste leerjaar.

In onze scholengemeenschap bestaat er sinds een 3-tal jaar een schakelklas. Het is een soort van brugklas tussen 3de kleuterklas en het 1ste studiejaar.
Daarin is er nog plaats om te spelen maar worden de kinderen, in een kleine groep, voorbereid op wat komen zal.
Dit lijkt me een goed alternatief om de 3de kleuterklas niet te moeten overdoen, want dat lijkt voor de juf dan ook een verloren jaar.

Maar toch zou ik ze wel graag naar het 1ste studiejaar kunnen laten gaan. Kijken of er karakter in zit om de huidige achterstand in te halen.