Holiday Inn te Gent

Deze morgen moest ik aan het Holiday Inn Hotel te Gent zijn. Makkelijk, zo dacht ik, dat is daar aan ‘den Expo’.
Zonder mij verder te informeren reed ik dus tegen kwart voor zeven ‘s morgens de parking van het Holiday Inn hotel op.
Maar ik zag daar weinig of niets van beweging.
Toen ik een tiental minuten later nog steeds niemand zag besloot ik te telefoneren naar een collega.
En die stond, jawel te wachten op de parking van het Holiday Inn hotel te Gent.

Blijkt nu dat er nog een Holiday Inn is te Gent. Een ‘Express by Holiday Inn’. En dat is niet aan de Expo maar wel nabij het UZ te Gent.

Dus als u eens afspreekt aan de Holiday Inn te Gent vergewis er u van dat je aan de Expo al dan niet aan de Akkerhage 2 moet zijn.