De WC

Gisterenavond kreeg ik de vraag waar de letters WC (als in toilet) voor staan.

Uit een ver verleden meende ik mij te herinneren dat WC een acroniem is voor Water Closet. ‘t Kleinste kamertje als het ware.
Tegenpartij geloofde mij hoegenaamd niet. Want ook vroeger, toen men het nog buiten deed, noemde men het toilet al de ‘WC’.

Toch was ik er zeker van dat de letters WC staan voor Water Closet, althans in de zin waar de vraag over ging.
Op dat moment had ik geen mogelijkheid om het alwetende web te raadplegen.
Tot ik thuis was. Het eerste wat ik toen deed was WC intikken in google en zo kwam ik terecht bij Winston Churchill.
Ook een Poolse Punkband passeerde de revue, evenals WarCraft (nu Wow) en WordCount (een Linux commando) en nog veel andere mogelijkheden.

Maar toen had ik het toch gevonden.
WC staat voor Water Closet, dit las ik op zowel de nederlandstalige Wikipedia als de Engelstalige Wikipedia.

Toch best nog een paar leuke benamingen die er bestaan voor ‘t gemak.

Vanop wikipedia:

* wc
* ‘t gemak
* poepdoos
* husie(n), huusjen, huisje, ‘t heuske
* nummer 100
* plee (vanouds een heel keurig woord)
* het kleinste kamertje, Kamer Kecil
* hudo (vooral in de jeugdbeweging gebruikte acroniem van houd uw darmen open, hurk en doe, en afkorting van hurkendoos. Meer waarschijnlijk is echter dat het is afgeleid van het indische howdah wat overdekt olifantenzadel betekent.)
* piesemopsantee (vernederlandsing van het Franse puis-je m’absenter? lett.: mag ik mij verwijderen?)
* bestekamer
* doos
* privaat
* retirade
* schijtdoos, schijthuis
* secreet
* kakdoos, kakhuis
* closet
* stinkhol(e)
* trollenbak
* de koer (stamt uit de tijd dat het toilet buiten was, op de “koer”)
* kammenet (in Apeldoorn)
* jannetje éénoog (Bunschoten)
* bij juul (vroeger in België)
* de emmer (in Twente)
* ruftruimte
* tante Meier of tante Betje
* piespaleis, schijtpaleis
* pispot