Gelieve uw facturen neer te leggen

Een klant, die mij nog een aanzienlijk bedrag moest ging onlangs failliet.
Er werd een curator en zo meer aangesteld en ik kreeg een schrijven waarbij ik mij kon aanmelden voor deelname in het passieve vermogen.

Recentelijk kreeg ik de vraag om alle openstaande facturen naar de Rechtbank van Koophandel van het bevoegde arrondissement te sturen.
Ik heb dat dan ook gedaan.

Iets later kreeg ik de vraag van de curator of mijn facturen ter griffie werden ingediend. Daar antwoordde ik uiteraard positief op.
Volgens de curator was dit niet gebeurd en kon ik dus niet deelnemen in het bevoorrecht passieve vermogen.
Daarop belde ik naar de griffie en die wist mij te melden dat de facturen daar wel neergelegd waren.

Terug mailen naar de curator.
En wat wist die mij te vertellen?

De verkoper moet binnen de vijftien dagen een afschrift van de aankoopfactuur neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement waar de koper zijn woonplaats of zijn verblijfsplaats heeft. Het afschrift moet door de verkoper voor eensluidend verklaard zijn.
Als aan al deze voorwaarden voldaan is, heeft de verkoper gedurende vijf jaar een voorrecht op het gefinancierde goed.

Resultaat:

Ik noteer dat in casu de facturen niet werden neergelegd ter griffie zodat het voorrecht van de onbetaalde verkoper geen toepassing kan vinden.

Met andere woorden:
Schuifel er maar naar.

Dus:
In principe zou je elke factuur binnen de 15 dagen na uitschrijven moeten neerleggen bij de griffie. Begin daar maar aan.

Advertisement

2 thoughts on “Gelieve uw facturen neer te leggen”

Wat denk je?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: