Bedenkingen, Kids

Het nut van de schakelklas

Dochter doorliep dit jaar de schakelklas op school. De schakelklas is er voor kinderen die, na het derde kleuterklasje, nog niet rijp genoeg lijken te zijn voor het eerste studiejaar. In eerste instantie was ik niet zo opgezet met het feit dat er besloten werd om de dochter naar de schakelklas te sturen. Akkoord, ze… Continue reading Het nut van de schakelklas

LifeLog, Music

Muziek in de kazerne

Ik ging eens grasduinen in de muziek uit het jaar 1990. Waarom nu specifiek 1990? Wel omdat dat het jaar was waarin ik mijn legerdienst in Spich vervulde. Een eerste herinneringspost gaat over de muziek die ik vooral hoorde tijdens onze opleiding te Brasschaat. Ik herinner me daar nog een lange slaapzaal met 2 rijen… Continue reading Muziek in de kazerne

LifeLog

4 kilogram

Jawel beste bloglezer, op één jaar tijd ben ik zo een vier kilogram bijgekomen. En dat zie je. Hoofdreden? Het minderen met sporten mag ik aannemen. Immers, tot verleden jaar speelde ik elke week wel zeker één wedstrijd voetbal. Dit jaar is dat er echter niet meer van gekomen. Een goed jaar geleden blesseerde ik… Continue reading 4 kilogram

Bedenkingen

Administratiekost

Onlangs stuurde ik een herinneringsfactuur naar een klant omdat die reeds 150 dagen voorbij vervaldag gepasseerd was. Hiertoe rekende ik 15 euro administratiekosten en de 10% intresten volgens verkoopsvoorwaarden. Al snel kwam er zo 48 euro bovenop het factuurbedrag. 3 dagen na het versturen van de brief staat het factuurbedrag op mijn rekening. De administratiekost… Continue reading Administratiekost

Web 2.0

Planten

Plantjes in de tuin, ik vind het zo leuk, maar ik ben ooo zo een leek hiermee. Ik probeer één en ander in en buiten de serre te kweken en ook de borders vul ik op met enkele bloemetjes. Sedert enige dagen groeit er echter een redelijk grote, voor mij onbekende plant in de border.… Continue reading Planten