Administratiekost

Onlangs stuurde ik een herinneringsfactuur naar een klant omdat die reeds 150 dagen voorbij vervaldag gepasseerd was.
Hiertoe rekende ik 15 euro administratiekosten en de 10% intresten volgens verkoopsvoorwaarden.
Al snel kwam er zo 48 euro bovenop het factuurbedrag.

3 dagen na het versturen van de brief staat het factuurbedrag op mijn rekening. De administratiekost en intresten, daar werd door de klant geen rekening mee gehouden.

Kan dat dan zomaar? Wat doe ik nu? De volgende factuur automatisch 48 euro hoger schrijven?