Het nut van de schakelklas

Dochter doorliep dit jaar de schakelklas op school. De schakelklas is er voor kinderen die, na het derde kleuterklasje, nog niet rijp genoeg lijken te zijn voor het eerste studiejaar.

In eerste instantie was ik niet zo opgezet met het feit dat er besloten werd om de dochter naar de schakelklas te sturen.
Akkoord, ze was nog heel frĂȘle om de stap naar het eerste studiejaar te maken, maar mij ging het vooral om het feit dat ze dan noodgedwongen van school moest veranderen. Ze kwam van een kleine, lokale school opeens terecht in een school waar er ook een middelbaar is. De weg van en naar de school is bovendien ook druk en in het centrum van de stad.
800 euro later ging ze dan toch naar de schakelklas.

Gisteren had ik een gesprek met haar juffrouw. Ze wist te vertellen dat de dochter enorm vooruit gegaan is. Ze is zeker klaar voor het eerste studiejaar hetwelk ze zelfs met een voorsprong zal kunnen aanvatten.
En natuurlijk heeft ze nu vele vriendjes, daar op die grote school. Ik ben dus best wel tevreden. Ware het niet, dat ik mij terug de vraag stel wat het nut is van zo een schakelklas. Want er zijn naar het schijnt geen budgetten meer en de klas wordt opgedoekt. De juf vliegt tegen haar zin naar het 2de kleuterklasje en daar blijft het bij.

Advertisement