Nalatenschap verwerpen

Om één of andere reden diende ik een nalatenschap te verwerpen. De reden zal natuurlijk wel duidelijk zijn, maar de procedure hiertoe nam toch enige tijd in beslag.

Ik nam contact op met een advocaat en die zei me dat ik naar de rechtbank van eerste aanleg diende te gaan. Voor mij was dit te Gent.
Ik diende een uittreksel uit mijn geboorteakte te hebben en een uittreksel uit de overlijdensakte van de persoon wiens nalatenschap ik wou verwerpen.
Dus begaf ik mij naar het bevoegde dienst op het stadhuis van mijn woonplaats, Eeklo.
Met de papieren in de hand begaf ik mij naar de rechtbank te Gent.
Daar kreeg ik de akte en diende ik om en bij de 33 euro te betalen.
Nadien kreeg ik de vraag of ik kinderen had.
‘Ja, 2 sloebers zijn er’, antwoordde ik.
Die moet je ook laten onterven werd mij verteld.
De procedure hiertoe is om eerst naar de vrederechter te gaan samen met de akte die ik zonet kreeg, 27 euro betalen en dan de uitspraak van de vrederechter af te wachten.
Je dient wel een schuldenlast te bewijzen.
De vrederechter keurt dat dan in het beste geval goed en dan kan je terug naar de rechtbank van 1ste aanleg om nog eens een akte op te maken en 33 euro te betalen.

Nu, dat is de manier waarop ik het gedaan heb omdat ze het me zo verteld hebben.
Het gaat echter veel eenvoudiger kwam ik nu door mijn broer te weten, die net als mij, in dezelfde situatie zit.

In het geval er minderjarige kinderen zijn, ga je eerst naar de vrederechter, bewijst een schuldenlast en je krijgt een akte voor de kinderen.
Vervolgens ga je met het document van de vrederechter naar de rechtbank en verwerp je alles in één akte. Dit kan je trouwens met de ganse familie in één maal doen.

Nu betaalde ik dus 2 * 33 euro + 1 * 27 euro, en betaalde mijn broer 2 * 33 euro + 1 * 27 euro.
Normaal zouden we 1 * 33 euro moeten betaald hebben en elk 1 * 27 euro.

Is dit nu uit geldgewin dat we slecht geïnformeerd werden door onze overheidsdiensten?

Advertisement