Dan toch geen verbrekingsvergoeding

Naar aanleiding van mijn (onterechte) verbrekingsvergoeding legde ik een klacht neer bij de ombudsman voor telecommunicatie.

Mijn klacht werd echter onontvankelijk verklaard want ik diende eerst met de tegenpartij te communiceren onder de vorm van een aangetekende brief.
Echter, de dienst van de ombudsman zou mijn klacht zeker doorgeven aan Proximus.

En zo geschiedde blijkbaar, want deze morgen kreeg ik telefoon van de klantendienst.

De man gaf ruiterlijk toe dat er op mijn vorige facturen onterecht stond dat mijn factuurbedrag aangepast zou worden, waardoor ik vrij kon overstappen. Hierdoor zou de geƫiste verbrekingsvergoeding van 261,4516 euro gecrediteerd worden.

Er werd mij nog vriendelijk gevraagd om zo snel mogelijk het restant van het factuurbedrag – het gecrediteerde bedrag te willen betalen.

En dat zal ik dan uiteraard met de glimlach betalen.

Zijn er echt mensen die zich zo laten doen door zulke praktijken?

Advertisement