Telenet webmail

Handig is het wel, webmail. Ten allen tijde van op gelijk welke pc of smartphone jou email kunnen raadplegen.
Handig is het dus, maar enkel als het werkt.

Want te pas en te onpas heb ik problemen met telenet webmail. Meermaals mailde ik reeds doch zonder resultaat. Steeds word ik doorverwezen naar de online handleiding voor telenet webmail. Maar daar ben ik helemaal niets mee aangezien mijn probleem van een totaal andere orde is.

Ik schets hierbij het probleem:

Er wordt mij mail toegestuurd die ik vervolgens graag wil lezen.
Ik zie de naam van de afzender, ik zie het onderwerp en alvast een stukje tekst van de body van de mail.
Als ik dan dubbelklik op de bewuste mail gebeurt er ofwel niets ofwel krijg ik gewoon een maagdelijk witte pagina te zien.
Een workaround is door rechts te klikken op de mail en vervolgens te kiezen voor ‘originele tekst’. Dan krijg ik de mail te zien met al de headers, footnotes edm.

X-VirusChecked: Checked
X-Env-Sender: ik@mail.be
X-Msg-Ref: server-11.tower-33.messagelabs.com!1293175147!42587380!1
X-StarScan-Version: 6.2.9; banners=-,-,-
X-Originating-IP: [194.7.177.81]
Received: (qmail 855 invoked from network); 24 Dec 2010 07:19:08 -0000
Received: from mailhost1.cm.be (HELO mailhost.cm.be) (194.7.177.81)
by server-11.tower-33.messagelabs.com with AES128-SHA encrypted SMTP; 24 Dec 2010 07:19:08 -0000
Received: from S51W14Z.cmc.be (10.151.128.95) by S51W114.cmc.be
(10.151.128.69) with Microsoft SMTP Server id 14.0.702.0; Fri, 24 Dec 2010
08:18:11 +0100
Received: from S51W151.cmc.be ([10.151.129.71]) by S51W14Z.cmc.be with
Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675); Fri, 24 Dec 2010 08:18:10 +0100
Received: from n201001.cmc.be ([147.93.16.1]) by S51W151.cmc.be with Microsoft
SMTPSVC(6.0.3790.4675); Fri, 24 Dec 2010 08:18:11 +0100
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5
Content-Class: urn:content-classes:message
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary=”—-_=_NextPart_001_01CBA33A.B86C40EE”
Subject: RE: Vrijdag
Date: Fri, 24 Dec 2010 08:16:34 +0100
Message-ID:
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
Thread-Topic: Vrijdag
Thread-Index: Acug+rx1vEAUdc0PTE+u76ysoUiX8gCP8Ja0
References:

Eventuele bijlagen zijn ook spoorloos verdwenen dus rest er mij maar één optie en dat is om de verzender van de mail te vragen om die mail nog eens te herzenden.