Karel Lodewijk Ledeganck

Op deze gedichtendag een gedicht van een dichter uit mijn geboortestad Eeklo.

Karel Lodewijk Ledeganck.

Twee zinnebeelden. (1846)

I
Zyt gy amber? Sprak een wysgeer
Tot een nietig klompjen stof,
Dat door zoeten geur hem trof.
Neen, was ‘t antwoord van het klompjen,
Maer ik woonde een korte poos
In gezelschap van een roos.

II

De glans en vreugd van’t herbloeijende jaer,
De Roos en de Nachtegael minnen elkaer.
En nregens is liefdegevoelen opregter,
En nergens een paer aen elkander gehechter.
Zoohaest als de Schoone haer tooisels ontvouwt,
Vloeit ‘s Minnaers gezang door het geurige woud;
En als zy zich kleedt in haer prachtigen luister;
Dan plengt hy zyn toonen by dag en by duister;
En als zy verwelkt – ach! de schoonheid is teer! –
Dan hoort men in ‘t loover geen’ Nachtegael meer.

Wat denk je?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: