Einde schooljaar

De laatste dag van het schooljaar gaat de dochter met de klas op schoolreis naar het Boudewijnpark. En net zoals de schooluitstap naar Puyenbroek worden er terug vrijwillige ouders gezocht die de kinderen naar daar kunnen brengen en terug afhalen.
Dit gebeurt, althans volgens een schrijven van de school, om kosten te besparen.
Verleden week echter had het eerste en tweede studiejaar sportweek. En die kosten, die werden dan wel in rekening gebracht, zijnde 29 euro per kind. Nu te bewonderen op onze factuur van de school.

Ik zie niet altijd de logica in zo een zaken.