De politie bij een ongeval

Onlangs had ik dus een ongeval. Ik heb weinig tot geen ervaring met een ongeval maar ik dacht dat je toch steeds de politie er diende bij te halen.
Toen de dame waar ik tegengeknald ben mij wist te vertellen dat ze vlak na het ongeval om 12.35 de politie had gebeld bleven we dus ook op de politie wachten.
Toen die er na 50 minuten nog niet was en ik ondertussen bijna een ijspegel geworden was belde ik zelf nog eens naar de politie. Daar bleek echter geen oproep binnengekomen te zijn.
15 minuten later arriveerden ze dan toch.
Onmiddellijk wisten de agenten mij te melden dat ze in principe niet dienen te komen indien er enkel maar materiële schade is en er een onderlinge overeenkomst gemaakt kan worden (wat het geval was, want de dame gaf onmiddellijk toe dat ze in de fout was).
Ik was wel verbaasd dat ze niet dienden te komen, ik dacht dat dit verplicht was.
Ook toen ik vroeg of ik nu mocht blazen- want ik dacht ook dat ik ooit las dat er verplicht geblazen dient te worden door beide partijen- ontkenden ze dit. Enkel indien we alcohol zouden ruiken dient er geblazen te worden wisten ze mij te vertellen.
Wist je, zei één van de agenten, dat in de grootsteden de politie zelfs bij een oproep van een ongeval met alleen maar materiële schade, zelfs niet eens afkomt.

Dat hebben we dan ook weer geleerd, al hoop ik nooit meer te moeten botsen.