Niet zo sociaal

Zucht. Sneller dan ik zelf dacht laat ik het – deels – los. Een antwoord van Zenito op een mail van mij, vergeef mij het clichématig gebruik dezer zinswende, was de druppel die de eerste emmer deed overlopen. Een emmer van, ik schat, zo een 1500 liter bloed zweet en tranen.

Zenito, een sociaal secretariaat voor zelfstandigen. Want wij zelfstandigen dienen net als een werknemer te betalen voor de sociale zekerheid. Zeer logisch. En ik heb daar dan ook geen enkel probleem mee. Meer nog, ik betaal daar graag voor en probeer dat dan ook altijd op tijd te doen.

Maar je hebt het leven niet altijd in eigen handen en soms struikel je wel eens. En dan kan dan wel eens een diepe put zijn waardoor je struikelde.

In sociale zekerheid lees ik het woordje sociaal. Maar dat is iets wat ze bij Zenito evenwel nu net niet zo goed in zijn. Toch zeker niet voor, oh vergeef mij het cliché, de kleine zelfstandige die door een moeilijke periode ging.

Minstens 50.000 euro betaalde ik op 2 jaar tijd aan dat sociaal secretariaat en de door haar aangestelde deurwaarder. Dat sociaal secretariaat dat in de tijd die aanleiding waren voor die put geen oren had naar mijn verhaal. Meer nog, een deurwaarder werd dus ook mijn deel. U zag pano verleden week? Ik kon op het randje zo een verkoop voorkomen. Ze staken mij net niet volledig kopje onder. Maar ik heb een sterk karakter. Soms toch. Zo kon ik stoppen met roken alsof het niets was. Daar waar menig roker klaagt en zaagt dat het een vrijwel een onmogelijke taak is om te stoppen, was dit voor mij een, vergeef mij de Engelse uitdrukking, a walk in the park. Ik stopte ten tijde dat we veel op café gingen. Waar dan nog gerookt mocht worden. En de vrienden die bliezen maar al te graag hun wansmakelijke rook in mijn gezicht ‘hier neem er eentje’. Haha, kuis mijn… – dacht ik, ik heb geen nood aan die dingen.

Goed ik wijk af. Ik zou dus van die schuld afkomen. In totaal een 15.000 euro ofzo aan het sociaal secretariaat. Ware het niet dat er na een herberekening een 8.000 euro aan intresten gerekend worden. Een andere 20.000 werd ingevorderd door GDW Brackeva. Ook met een 8.000 euro aan gemaakte kosten en andere briefwisselingen.

Maar zie, ik ben daar vanaf. Nog één keer. Het sociaal secretariaat wist mij te melden dat ik nu misschien wel recht heb op terugvordering van – een deel – van de betaalde verhogingen.  Dus eerst die torenhoge (7%) intresten betalen om dan een aanvraag te kunnen indienen om – een deel van die – betaalde intresten terug te krijgen. Nadat,  vergeef mij het spreekwoord, voor velen al een kalf verdronken is. Dan kan je misschien iets terug krijgen. Maar betaal ze wel eerst, ook al is het niet gemakkelijk.

Bon, vergeef mij mijn Frans begin van deze zin, ik heb er wel oren naar. Dus ik mail om een afspraak te maken op de kantoren van Zenito. Een, vergeef mij het Engels, face to face gesprek aangaande mijn opties lijkt mij veel beter dan wat heen en weer gemail. Zo zou ik immers onmiddellijk weten en kunnen uitvoeren wat ik dien te doen om die verhogingen terugbetaald te krijgen.

Beste,
 
Kan ik deze week donderdagvoormiddag een afspraak op kantoor bekomen? Ik zou dan kijken om te salderen en tevens overgaan tot aanvraag kwijtschelding verhogingen die betaald werden.
 
Alvast bedankt,
Christophe
Geachte

Cash betalingen kunnen wij niet aanvaarden. Bijgevolg lijkt het me niet aangewezen dat u naar Brussel komt.
U heeft een overzicht van de openstaande schuld ontvangen.

Indien u een afbetalingsakkoord wenst te activeren, kan u mij gewoon per mail de gewenste duur (maximum 12 maanden) en ingangsdatum (ten laatste 05/04/2018) doorgeven en dan activeer ik dit voor u.
 
Wat betreft uw aanvraag kwijtschelding van de verhogingen mag u het ingevulde formulier per mail bezorgen aan mevrouw xxx nadat de bijdragen betaald zijn.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben
 
Met vriendelijke groeten
Nawoord.
Ik voel mij dus nu echt zo iemand die niet wil of wou betalen. Iemand die er met lepe truken wel vanaf zou geraken.
Het gevoel heerst dat er nu bij Zenito gedacht wordt dat het dankzij hun strenge regelgeving en hoge intresten die aangerekend worden is dat mijn put gevuld werd.
Doch, niets is minder waar. Ik wou dit hoofdstuk afsluiten. Ik heb mij dubbel geplooid opdat niemand in ons gezin hier last van zou ondervinden. Dat is mij dan ook grotendeels gelukt. En al bij al ben ik best wel trots dat ik dit deed en kon doen.

Een volgende keer: de opbouw van de intresten en de mogelijks teruggekregen bedragen.

Wat denk je?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: