Geen perspectief

Het is me wat, al een paar maand leef ik nu zonder enig perspectief. Begin Mei schreef ik een blogpost over een dalletje hetwelk ik alweer overwon. Ik had de draad terug gevonden en mij daarmee uit dat dal geklauterd. Ik beloofde toen ook – vooral voor mezelf – om een coronadagboek bij te houden. Maar ik hield dat maar een aantal dagen uit.
Mijn huidige werkgever kon (kan) mij door de crisis ook geen nieuwe projecten aanbieden. Meer zelf, onze overeenkomst staat sedert vorige week ‘on hold’.

Via teams deed ik enkele sollicitaties. Toen ik niet veel later kreeg te horen dat de meeste sollicitaties niet voor begin volgend jaar (!) zouden ingevuld worden zakte ik terug als een pudding ineen.
Pff.
Begin volgend jaar, en ik zat al een paar weken zoniet maanden te nietsen.
Elke kleine tegenslag kwam terug met een mokerslag binnen. Ik was totaal futloos en elke handeling die ik diende te doen was er één te veel. Ik wou alleen maar slapen en viel dan ook te pas en te onpas in slaap. Ik kreeg nauwelijks een hap eten naar binnen. ‘s Avonds lukte dat een beetje, maar ontbijt en middageten, neen. Dat ging niet. Ik kreeg het niet doorgeslikt.
Ik ging padel spelen, maar raakte nog nauwelijks een bal. Althans niet correct.

Ik moest en zou mij herpakken. Voor mij, voor mijn vriendin en vooral voor de kinderen.
En dat lukt, beetje bij beetje. Zo is het sinds verleden week maandag toch terug bergop aan het gaan.
Maar leven zonder perspectief… Het weegt enorm.
Zoals gezegd, nu gaat het terug een heel pak beter. Heb geen last meer van een futloos en nutteloos gevoel. Integendeel. We zijn op onze tuin gevlogen, we beginnen binnen aan de schilderwerken die reeds kunnen gebeuren zoals de keuken en de toiletten met afwasbare en waterbestendige verf.
Ook de kinderen merken een heel groot verschil en geven dat ook aan. En dat maakt mij dan ook blij.
Ik sta met heel veel plezier terug in de keuken om lekkere gerechjes klaar te maken. Zo kijk ik er deze week echt naar uit om lekkere dingen op tafel te toveren.
Zelfs ontbijten lukt mij terug. En sneukelen, dat ook. En veel, alsof mijn lichaam al de niet ingenomen voeding nu ineens naar binnen wenst te krijgen.

Nu nog een deftig project vinden. Prospecties edm kunnen nauwelijks tot niet op dit moment. Externen worden meestal geweerd. Dus vrees ik langs die kant een beetje dat er geen nieuwe projecten op tafel zullen komen totdat dit vuil virus bestreden is.

Och ik vergat het nog bijna, maar na veel zagen lukte het de kinderen om mij te overtuigen om een katje in huis te halen. Het zal wel te maken gehad hebben met mijn onverschilligheid op dat moment, maar goed dat beestje is hier nu en het is leuk om nog wat meer animo in huis te hebben…

Advertisement

Vraag om in bitcoin te betalen

Ik keek toch eens vreemd op toen ik deze morgen onderstaande mail kreeg, niet dat ik schrik had van de inhoud en dat ik 1BTC zou betalen, maar wel dat er een oud paswoord van mij gebruikt werd in het onderwerp en  de eerste alinea van de mail.

[Mail]

I am well aware [oud paswoord dat ik ooit had] one of your passphrase. Lets get directly to the point. You may not know me and you are most likely thinking why you are getting this mail? Absolutely no one has paid me to check about you.

In fact, I setup a software on the xxx vids (pornographic material) web site and guess what, you visited this web site to experience fun (you know what I mean). While you were watching videos, your web browser started operating as a Remote control Desktop that has a key logger which gave me accessibility to your screen and also cam. Immediately after that, my software collected your complete contacts from your Messenger, social networks, and email . After that I made a video. 1st part shows the video you were watching (you’ve got a fine taste : )), and second part displays the recording of your web camera, yeah its you.

You will have two different alternatives. Let us understand these types of choices in aspects:

First solution is to skip this message. As a consequence, I am going to send out your very own video clip to almost all of your contacts and then visualize regarding the embarrassment you will get. Or in case you are in a loving relationship, precisely how it would affect?

Next alternative will be to pay me $7000. Lets regard it as a donation. In this case, I most certainly will without delay discard your video recording. You could go on with everyday life like this never happened and you will not ever hear back again from me.

You will make the payment via Bitcoin (if you do not know this, search for “how to buy bitcoin” in Google search engine).

BTC Address: 1LrsE6MQ35bjbVEKxQQ5MDUa88pyX48pwQ
[CASE sensitive, copy & paste it]

Should you are curious about going to the law enforcement officials, look, this email message cannot be traced back to me. I have dealt with my actions. I am just not trying to demand a lot, I only want to be compensated. You have one day in order to pay. I’ve a unique pixel within this e mail, and at this moment I know that you have read through this e-mail. If I don’t receive the BitCoins, I will definitely send your video to all of your contacts including friends and family, co-workers, and many others. However, if I do get paid, I’ll erase the video immediately. It’s a nonnegotiable offer, and so please do not waste my personal time & yours by responding to this mail. If you need proof, reply  Yup! & I definitely will send out your video to your 11 friends.

 

Ik copy paste al snel eens een zin uit de mail om te zien of er nog mensen waren die dit reeds kregen. En natuurlijk was dat het geval. Meer informatie op deze site.

Er zijn dus mensen over gegaan tot betaling van het bedrag in de mail. Straf.

 

Arbeidsreglement anno 1873

Toen er nog geen vakbonden waren kregen de werklieden een arbeidsovereenkomst als onderstaande:

1. Vanaf heden dient het personeel van 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds aanwezig te zijn. Het morgengebed wordt elke morgen gezegd in het hoofdbureau.
2. De oudste bediende is verantwoordelijk voor de properheid van de werkplaatsen. De jongere bedienden zullen zich 40 minuten voor het morgengebed bij hem aanmelden en tevens tot zijn beschikking zijn op het einde van de werkdag.
3. Het spreken tijdens de werkuren is verboden. De bediende die sigaren rookt, alcoholhoudende dranken gebruikt, geregeld biljartzalen of politieke middens bezoekt wordt beschouwd als zijnde verdacht in deugd, eerlijkheid en nauwkeurigheid.
4. Het nuttigen van maaltijden is toegelaten tussen 11.30u en 12.00u, dit echter zonder het werk te onderbreken.
5. Elk personeelslid dient zijn gezondheid in acht te nemen. De maandwedde zal niet uitbetaald worden in geval van ziekte. Aan elkeen wordt aangeraden een belangrijk gedeelte van zijn verdienste te sparen ten einde in geval van werkonbekwaamheid op hoge ouderdom niet ten laste te vallen van de gemeenschap.
6. Tot besluit vestigen wij uw aandacht op de mildheid van deze nieuwe schikkingen. We hopen dat de prestaties hierdoor aanzienlijk zullen verhogen.

Ik verkreeg dit uittreksel uit het arbeidsreglement via een trouwe lezeres dezes blog. Waarvoor dank.

[tags]vakbond, arbeidsreglement,1873[/tags]

Collega

In de tijd dat ik nu in Brussel werk zijn er natuurlijk al enkele vriendschapsbanden ontstaan met enkele van de collega’s.

Toen ik vandaag op het project toekwam zat er ineens iemand anders rechtover mij. Collega en animo-voorzitter Bram was met de noorderzon vertrokken. Zijn vertrek was al een tijdje aangekondigd maar de datum lag nog niet vast.
Mede dankzij hem was er hier wel altijd een beetje animo op ons verdiep. Beetje zeveren, lachen eens luidop vloeken en kreunen of over een lief klein konijntje zingen.

Gisteren was dus zijn laatste werkdag. En ik was gisteren niet in Brussel.
Gelukkig stuurde Bram mij nog een mailtje.

Ik kan zijn doen en laten een beetje volgen op zijn Blog. Reken maar dat ik dat zal doen.
En op facebook en op netlog, daar kan ik hem ook nog wel vinden.

En morgen, nog leuk dat er een afscheidsdrink is, maar het is te laat voor mij. Ik heb om zes uur andere verplichtingen in mijn contreien.

Het gaat je goed, kameraad, daar in het Brussels parlement.

[tags]animo, bram boriau, Brussels parlement[/tags]

Koppig zijn

Net zoals een paar klanten besloot ik om ook eens koppig te zijn. Gelijk die klanten de openstaande facturen niet betalen ging ik eens de daarop verschuldigde BTW voor een tijdje achter houden.
Al snel kreeg ik een schrijven dat mijn achterstallige BTW overgeheveld zou worden naar een ‘derden rekening’. Who cares dacht ik. Maar nog veel sneller bleek dat er daar 480 euro kosten voor aangerekend werden. I care, dacht ik toen. Maar omdat het nu naar een derde rekening overgeheveld was, dacht ik, het zal dus nog wel even kunnen wachten. Ik zou dus wachten tot die klanten, na de telefoontjes die ik reeds deed en daarbij de belofte kreeg dat het de volgende dag zou betaald worden, werkelijk betalen vooraleer ik de BTW vereffen. Ja amai, opeens krijg je een Deurwaarder aan je deur met een dwangbevel. Resultaat: het openstaande BTW bedrag is ondertussen verhoogd met net geen duizend (1000!) euro en dient onmiddellijk betaald te worden of straffe van een openbare verkoop. ‘Slik’. Betaling dus gedaan en betalingsbewijs gefaxt naar de bevoegde instantie.

Dus beste klanten, vandaag vertrekt er hier ten huize een laatste aangetekende aanmaning. Indien geen betaling voor het eind van de maand Mei, zie ik mij genoodzaakt een deurwaarder aan te stellen.

Ik heb indertijd trouwens een leuk excel-programmatje geschreven hetwelk exact de kosten op het openstaande factuurbedrag berekent vanaf de factuurdatum.

[tags]none[/tags]

Iets vergeten?

Vandaag heb ik de visbokaal nog eens uitgekuist. Let op dit is geen echt aquarium maar een rechthoekige bak alwaar 2 goudvissen in vertoeven.
Hoe ging ik vandaag te werk. Bijna net zoals altijd.
Water laten lopen in één van de pompbakken, visjes met het schepnetje uit de bokaal halen en in de pompbak doen. Attributen verwijderen uit de bokaal en de bokaal leeggieten in pompbak 2. Vers water in de visbokaal doen en die dan met een borsteltje uitschuren. Water is vuil geworden dus terug in de pompbak gieten. Attributen reinigen en terug in de bokaal aanbrengen.
Schepnetje nemen en visje uit pompbak halen om het vervolgens in de bokaal te doen.

Op het moment dat ik het visje in de bokaal wil plaatsen merk ik op dat ik toch iets vergeten doen ben.
Dat heb je natuurlijk als je 2 kleine sloebers in de gaten moet houden.

[tags]aquarium, vis, goudvis, vissen, goudvissen, water[/tags]

Wandelende natuur

Wandelende tak

Deze morgen waren we met de collega’s aan het praten over wandelende takken. Veel collega’s hadden plezier, want dat kenden ze helemaal niet.

Google werd er dus bijgehaald en zo bekwamen we een mooie foto van een wandelende tak. Ik kon meepraten over wandelende takken, want toen ik nog een stukje jonger was als nu ‘kweekten’ mijn broer en ik die diertjes ook in een, leeg, aquarium.

Maar toen begon een collega erover dat haar zoon wandelende bladen kweekt. En daar had ik nu ook nog nooit van gehoord.
Aanzie hieronder dus, een foto van een wandelend blad. Leuk en mooi toch?

Wandelend blad

[tags]wandelende tak, wandelend blad[/tags]

Divorce letter

Om eens iets in het Engels te doen 🙂

Dear wife:

I’m writing you this letter to tell you that I’m leaving you forever. I’ve been a good man to you for 7 years & I have nothing to show for it.
These last 2 weeks have been hell.
Your boss called to tell me that you quit your job today & that was the last straw.
Last week, you came home & didn’t even notice I had a new haircut, had cooked your favorite meal & even wore a brand new pair of silk boxers.
You ate in 2 minutes, & went straight to sleep after watching all of your soaps.
You don’t tell me you love me anymore; you don’t want sex or anything that connects us as husband & wife. Either you’re cheating on me oryou don’t love me anymore; whatever! the case, I’m gone.

Your EX-Husband
P.S. don’t try to find me. Your SISTER & I are moving away to West Virginia together! Have a great life!

Dear Ex-Husband

Nothing has made my day more than receiving your letter.
It’s true you & I have been married for 7 years, although a good man is a far cry from what you’ve been.
I watch my soaps so much because they drown out your constant whining & griping. Too bad that doesn’t work.
I DID notice when you got a hair cut last week, but the 1st thing that came to mind was ‘You look just like a girl!’ Since my mother raised me not to say anything if you can’t say something nice, I didn’t
comment.
And when you cooked my favorite meal, you must have gotten me confused with MY SISTER, because I stopped eating pork 7 years ago.
About those new silk boxers: I turned away from you because the $49.99 price tag was still on them, & ; I prayed it was a coincidence that my sister had just borrowed $50 from me that morning.
After all of this, I still loved you & felt we could work it out.
So when I hit the lotto for 10 million dollars, I quit my job & bought us 2 tickets to Jamaica But when I got home you were gone.
Everything happens for a reason, I guess.
I hope you have the fulfilling life you always wanted. My lawyer said that the letter you wrote ensures you won’t get a dime from me.

So take care.

Signed,
Your Ex-Wife, Rich As Hell & Free!

P.S. I don’t know if I ever told you this, but my sister Carla was born Carl.

I hope that’s not a problem.

Hier gelezen en gekopieerd.

[tags]divorce, poem, funny[/tags]