Bedenkingen, LifeLog

Felle lichten

Het is nu een 3-tal maand dat ik de verplaatsing naar het werk met de auto doe. Hoewel ik enorme voorstander was om het traject met de trein te doen moet ik daar nu toch op terug komen. Met de auto blijkt dit een ware luxe te zijn. Edoch. Naast hardnekkige tweedevaksrijders is het 's… Continue reading Felle lichten

LifeLog

Reistijd

In Juli en Augustus, traditioneel een vrij kalme periode op onze Vlaamse wegen reed ik met de auto van en naar het werk in Brussel. Zo vertrok ik tegen acht uur en kwam tegen negen aan. Rechtover het werk had ik steeds een niet betalende parkeerplaats. Er zijn natuurlijk een aantal nadelen om met de… Continue reading Reistijd

LifeLog

Achteruitrijden met de auto

Om te slagen voor het nieuwe rijexamen is één van de proeven 10 meter recht achteruitrijden. Ik zou in ieder geval een onvoldoende halen 😦 Er is mij in 1989 namelijk aangeleerd om achteruit te kijken bij het achteruitrijden. Dus hoofd draaien en door zijruit/achteruit kijken. Echter bij het nieuwe rijexamen dien je de drie… Continue reading Achteruitrijden met de auto