Aftellen

Eind Januari mocht ik beginnen aftellen naar eind juni. Omdat ik die periode meestal in de geburen van een weiland in Werchter ben verlengde ik dat aftellen met enkele dagen tot begin juli. Maar toen moest ik dat aftellen alweer verlengen naar 23 juli. Dat was de uiterste datum naar waar ik zou moeten aftellen. Maar 23 juli werd 16 augustus en omdat we dan in verlof waren en niet in ons Belgenland aanwezig waren velengde ik het aftellen van mijn kant dan maar terug met enkele dagen tot 23 augustus. Maar op 23 augustus kreeg ik te horen dat ik, en in uitbreiding wij, nog verder dienden af te tellen naar een nog niet nader bepaalde datum. Mogelijks zelfs een datum in week 46 van dit jaar.

Maar afgelopen zaterdag werd ik uit mijn aftellijden verlost. Het duurde even vooraleer ik de finale datum te weten kwam want dit werd telefonisch uit de doeken gedaan als was het een klein mysterie dat opgelost zou worden.

Het finale aftellen begint dus.

http://free.timeanddate.com/countdown/i5vo6gn1/n48/cf111/cm0/cu4/ct0/cs0/ca0/cr0/ss0/cac000/cpc000/pc00f/tcfff/fn3/fs100/szw320/szh135/tatOur%20new%20car%20will%20arrive%20in/tac000/tpc000/macfff/mpc000/iso2017-10-10T12:00:00/bo2

Advertisement

Wat denk je?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: